02/2023 – Contratación Directa Art. 21º Inc. e) – RTA